Farsi – My Letter to Iranian President Ahmadinejad

کریستین لوینسون

1440خیابان کارول ریج شماره 348

کارول اسپرنگ فلوریدا 33071

25 اوریل 2007 [5 – اردیبهشت – 1386]

دکتر محمود احمدی نژاد، ریئس جمهور دولت جمهوری اسلامی ایران،

من کریستین لوینسون هستم. شوهرم رابرت از تاریخ 8 مارس 2007 [18 اسفند 1385] که به جزیره کیش مسافرت کرده مفقود گردیده و از ان تاریخ تا کنون از او بی خبرم. هفته گذشته گزارش داده شد که دولت شما نسبت به درخواستی که جهت اطلاع از محل همسرم بوده، پاسخ داده است. سپاسگزارم از اینکه بین دول ما گفتگوئی در مورد همسرم صورت میگیرد.

امیدواری من به فعالیتهایم جهت یافتن همسرم پس از خواندن نامه مورخ 29 نوامبر 2006 [ 18 اذر 1385]

شما که به مردم امریکا نوشته بودید بیشتر شد. من نامه شما را مکررخواندم. در زمانی که با عظیم ترین مشکل زندگی ام مواجه شده ا م، حرفهای صادقانه شما مشوق من درنوشتن این نامه شده است.

شما از تشویش و نگرانی خود در مورد اشکالاتی که انسانهای شریف آن قسمت از جهان با آن مواجه هستند مرقوم داشته اید. شما عقاید و باورهای خود را در مورد “ترویج آرمان گرائی و معنویت انسانی از جمله شفقت و مهربانی، یکدلی و احترام به حقوق بشر، تضمین عدالت و مساوات و دفاع از بیگناه و ضعیف در برابر ستمگر و قلدر.” شما برای ما و تمامی ملل دنیا جهت نائل شدن به شان، مقام و موفقیت دعا کردید.

برای من غیرممکن است که بتوانم مشکلاتی را که شما بعنوان ریئس جمهور یک دولت قدرتمند با آن مواجه میشوید درک نمایم. با اگاهی از دشواریها، رنج و مصیبتی که مردم آن قسمت از جهان با آن روبرو هستند،

احساس ناراحتی میکنم که ازشما درخواست رسیدگی به ان امررا مینمایم. ولی بعنوان یک همسر و یک مادر، مجبورم که این تقاضا را ازشما بنمایم.

شما مرقوم داشته اید،”ما همه مستعد به انجام کار نیک و کمک بدیگران بخصوص به افراد نیازمندیم.” من محتاج به کمک شما هستم. هفت فرزند مانیز احتیاج به کمک شما دارند.

شما نوشته اید، “ما همه از تاریکی، فریب، دروغ و تحریف نفرت داریم و در جستجو وستایش رستگاری، روشنائی، صمیمیت وصداقت میباشیم.” برای من این سکوت تاریکیست. من فقط در جستجوی واقعیت درباره شوهرم میباشم که چه اتفاقی برایش افتاده و محل کنونی اش کجاست؟

من اطمینان دارم که شما بعنوان ریئس جمهور دولت جمهوری اسلامی ایران قادرید که از قدرت و توانائی خود استفاده نموده و دریابید که چه اتفاقی برای شوهر من افتاده است؟ من امیدوارم که شما موفق به یافتن او شده و به اویاری داده تا به نزد خانه وخانواده اش برگردد.

شما نوشته اید، “ملت ما همیشه دست یاری و دوستی به دیگر ملتهای دنیا داده است.” با ازاد کردن اخیر سربازان انگلیسی در ماه مارس و آزاد نمودن یک فرانسوی تبار و عفو دو سوئدی در ماه اوریل که بتوانند به

نزد خانه و خانواده خود برگردند، نشان دادید که اینها فقط حرف نمیباشند.

من خود را با اعتقادات شما شریک میدانم که “هر دو ملت ما، ملتی از خدا بترس، عاق صداقت و پیرو عدالت میباشند.” من شوهرم رابرت را با همین کلمات توصیف مینمایم.

من امیدوارم که با راهنمائی شما بتوانیم بهترین راه را برای یافتن و برگرداندن شوهرم پیدا کرده و به یاری پروردگار او را به منزلش برگردانیم.

منزش را بیابم.

من با آقای ظریف ،نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد، تماس گرفتم به امید اینکه این نامه را به شما برساند. امیدوارم که شما از اینکه آقای ظریف رابطه ما باشد احساس راحتی بکنید. چنانچه ترجیح بدهید، من

میتوانم هر راهی را که شما صلاح بدانید جهت تماس با من فراهم سازم.

در انتظار جواب شما هستم

محترمأ

کرستین لوینسن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *